az ancora art galériában

ART FACTORY PÉCS

NYITOTT MŰTERMEK PROJEKT / VÁLOGATÁS A KME ÉS A PBMT ALKOTÓINAK MŰVEIBŐL

 

hallom a szomszédot

Art Factory Pécs 

Ancora Art Galéria, Pécs 

2023.05.11. – 06.16.

Kedves megjelentek, 

javában zajlanak az érettségik, mindenfajta listák keringenek körülöttünk lehetséges feladatokról, tételezzük fel tehát, hogy én is elcsíptem egyet, mégpedig a művészettörténeti  tételsor egyik kérdését. Amely a következőképpen hangzik: 

Válaszoljon arra, ki írta és mikor a következő szövegrészletet?  

„A gyár déli területének ipari műemlék épületét foglalja el a KMK (Kortárs Művészeti Központ),  amely egy nagy nemzetközi művészeti hálózat, az Art Factory első magyarországi bázisa lesz.  Színpadot, oktatási tereket, szervező- és kutatóhelyet egyaránt magában foglal. Részben új  típusú, szervező-kutató, nemzetközi kapcsolatokat menedzselő művészeti intézmény,  amelyhez kiállítóterek és műtermek tartoznak, részben a magas kultúra és az alternatív kultúra  metszéspontján működő szórakoztató központ, melynek befogadó színpadán dzsessz,  világzenei, popzenei, kortárs zenei és mozgásszínházi előadások jelenhetnek meg, döntően a  fiatal nemzedékek kulturális érdeklődésének megfelelően.”  

(A megfejtés: A határtalan város Európa Kulturális Fővárosa – Pécs, 2010 Pályázat, 2005 24.  oldal. A szerző: Takáts József) 

A szöveget nem csupán azért olvastam fel, mert megjelenik benne jelen kiállítás címe, s nem  is csupán azért, mert jól példázza, hogy – ellentétben a közkeletű vélekedéssel (és vágyakkal)  – a mégoly szépen formált fantáziák, jól megalapozott elképzelések sem rendelkeznek minden  esetben valóságformáló erővel, néha bizony fennakadnak a realitás (a politika, bonyolult  érdekek és szimpla irigységek) láthatatlan hálóján. Hanem azért, mert felkínál egy olyan  értelmezési keretet, amelyben jeles eseményről is kicsit távlatosabban gondolkodhatunk: a  város és a képzőművészet kapcsolatáról, a városi terek újrahasznosításáról, a kulturális művészeti intézményrendszer átalakításáról. 

Két művészeti egyesület összesen 21 tagjának munkáiból látható egy válogatás az Ancora Art  Galéria mostani kiállításán. Noha az 1995-ben (azaz csaknem harminc éve) életre hívott  Közelítés Művészeti Egyesület (KME) és a 2002-ben (azaz több mint 22 évvel ezelőtt) létrejött  Pécs Baranya Megyei Művészek Társasága (PBMT) tiszteletreméltó múlttal rendelkezik,  mégsem valamifajta centenárium/jubileum jelenti a megmutatkozás alkalmat, mint inkább  felhívás egy jövőbeli eseményre. A Pécsi Sörfőzde Részvénytársaság 2022. áprilisában 13  művésznek tette lehetővé, hogy műteremként használja a termelésből kivont helyiségeit, s a  május végére – június elejére tervezett ünnepélyes műteremház rendezvénynek, a nyitott  műtermi napoknak afféle beharangozója ez a kiállítás.  

Ezek tehát a tények, amelyek mögött ugyanakkor érdekes tendenciák rejtőznek, kiolvasható  belőlük a város és a képzőművészeti közeg kapcsolatának rendszerváltás utáni története.  Látható, hogy milyen fontos szerepet játszik ebben a történetben az állandóság: végignézve  az egyesületek tagságát – a most kiállítók és az alapítók névsorát – feltűnő a húsz-harminc  éven keresztüli folyamatosság, inkább csak a városból elköltözöttek, s tragikusan fiatalon  eltávozottak neveit keressük hiába. Látható az is, hogy zömében egy generáció képviselői  szövetkeztek anno össze, s legfeljebb annyi a változás, hogy az egykori hallgatók most már 

tanárok, egyetemi oktatók lettek. Látható a helyek fontossága ebben a történetben, mintha a  közös generációs tudat mellett leginkább ezek az egykori funkciójukat vesztett, zömmel  belvárosi helyszínek segítenék a művészeti közösségek létrehozását: a valamikor Tűzoltó  Laktanya műtermei, az egykori Közelítés Galéria 30 nm2-es tere Mátyás király utcában, a  Hattyúház, vagy most éppen a sörgyár. Változatos a tulajdoni háttere ezeknek az épületeknek,  de úgy tűnik, hogy mind az önkormányzat, mind az egyetem, mind a magánszféra  vonatkozásában léteznek olyan pillanatok, amikor néhány érzékenyebb döntéshozó, a  művészet vagy a művészeti piac iránt érdeklődő vezető segítségével lehetőség teremthető különböző művészeti aktivitások létrehozásához. 

S legtöbb esetben valóban csak pillanatokról van szó; az állandóság mellett azért is a ciklikusság a másik olyan fogalom, amely mentén a város és a képzőművészeti szcéna  történései leírhatók. Végiggörgetve a most kiállító egyesületek és tagok művészeti aktivitását,  láthatóvá válnak különösen termékeny időszakok, amikor ezeknek a szereplőknek lehetőségük  nyílott arra, hogy kilépjenek a galériák, kiállítóterek megszokott világából, s távlatosabb  projekteket is megvalósítsanak. Így volt ez a 90-es évek közepén, nem függetlenül a kulturális  és művészeti terület átalakulásától, a magángalériák megjelenéstől, a művészeti képzés  kiépülésétől. Amikoris egymást követték és erősítették az olyan rendezvények, mint a Keserue  Zsolt nevéhez kapcsolódó Alapzaj, vagy Szabó Szilvi és Krámli Márta Vidámpark projektje. Egy  hasonlóan pezsgő időszak volt az ezredforduló környéke, a különböző médiaművészeti  projektek megjelenése, a 2002-2003-as ZOOM videófesztivál-sorozat létrehozása vagy a 2004- ben megvalósított Médiagyár. Ugyancsak a nemzetközi kapcsolatok szélesítését szolgálta  ebben az időszakban a karlsruhe-i Überbrücken-Áthidalni elnevezésű iparművészeti kiállításon  való részvétel. Az évtized közepétől, már a kulturális főváros projekt előkészítésével  összefüggésben váltak fontossá azok a rendezvények, amelyek a gazdátlanná vált városi  terekre és a közterek művészeti átalakításában lévő lehetőségekre irányították rá a figyelmet.  A Temporary City (2009), az in Between (2010) különböző akciói egyaránt foglalkoztak a  tévétorony környékével, a belvárosi kispiaccal, Uránváros köztereivel vagy a Király utca üres  bolthelyiségeivel, s egyszerre voltak autonóm képzőművészeti tevékenységek, s vettek részt  az akkoriban különösen virulens, városfejlesztésről szóló vitákban.  

És vannak olyan köztes időszakok, amikor a pályázati lehetőségek beszűkülése, az  önkormányzat és különböző állami szervezetek hozzáállása, a művészeti piac átalakulása vagy  éppen a belső motivációk időleges elvesztése miatt az egyesületek művészeti tevékenysége  visszaszorul a műtermek intim tereibe, városbeli láthatóságuk és hatásuk időlegesen csökken.  

Nem mindegy tehát, hogy az érdeklődő, a kutató vagy éppen a pályázatíró mikor érkezik meg a városban, hogy valamilyen állapotfelmérést végezzen és ehhez kapcsolódó jövőterveket  vázoljon fel. Mindenesetre ez év május 31 – június 1 a legmegfelelőbb időpont volna számára,  hogy újra nyitott műhelyeket lásson, az üressé vált ipari épületeket művészeti  tevékenységükkel újraértelmező művészekkel találkozhasson.

kiállító művészeink

Alkotásai

Bóbics Diána, Struktúra és gesztus_Virág,2020, akril, olaj, vegyes technika, vászon 120x90cm

Bóbics Diána

Struktúra és gesztus / Virág

2020; akril, olaj, vegyes technika, vászon

120×90 cm

Bóbics Diána, The Shape of Light _ BlackBlue, 2022, filc 40x50cm

Bóbics Diána

The Shape of Light / BlackBlue

2022, filc

40×50 cm

Bozsó Nóra, Études - Tanulmányok, 2023, pigment, enyv, vászon 65x70cm

Bozsó Nóra

Études – Tanulmányok

2023, pigment, enyv, vászon

65×70 cm

Bohm Gergo Hibafaktura 3, 2016, print 50×70cm

Böhm Gergely

Hibafaktúra 3

2016, print

50×70 cm

Burkus Judit, Residuum, 1.,2.,3., 2023, papír, vagás, ragasztás 21x32cm

Burkus Judit

Residuum, 1., 2., 3.

2023; papír, vágás, ragasztás

21×32 cm

Ernszt András Tagolás, 2022, 60x60 cm, akril, vászon

Ernszt András

Tagolás

2022; akril, vászon

60×60 cm

Horváth Gábor Ideiglenes szobrok 1 (Szél), 2022, giclée-nyomat kasírozva, üvegezett keretben 60x60 cm

Horváth Gábor

Ideiglenes szobrok 1 (Szél)

2022; giclée-nyomat kasírozva, üvegezett keretben

60×60 cm

Horvát Gábor Ideiglenes szobrok 3_(Tákolmány)., 2022, giclée-nyomat kasírozva, üvegezett keretben, 60x60cmjpg

Horváth Gábor

Ideiglenes szobrok 3 (Tákolmány)

2022; giclée-nyomat kasírozva, üvegezett keretben

60×60 cm

Kiltau Kinga, Vulva l. 2002, akril, vászon 80x60 cm

Kiltau Kinga

Vulva I.

2002, akril, vászon

80×60 cm

Király Eszter, Cím nélkül 1, 2, 3, 2021, olaj és grafit lenvásznon 30x25 cm

Király Eszter

Cím nélkül 1, 2, 3

2021, olaj és grafit lenvásznon

30×25 cm

Knyihár Bence, Cím nélkül, 2022, olaj, farost lemez 40x40cm

Knyihár Bence

Cím nélkül

2022, olaj, farost lemez

40×40 cm

Makra Zoltán, Z _ series_ _ _7, 2022, zománcozott acéllemez 120x80 cm

Makra Zoltán

Z / series_ _ _7

2022, zománcozott acéllemez

120×80 cm

Makrai Adél, Én-kép zavar, 2021-2022, vegyes technika 40x25 cm

Makrai Adél

Én-kép zavar

2021-2022, vegyes technika

40×25 cm

Nagy Sarolta, Tengely 1. 2023, grafit, vászon 50x50 cm

Nagy Sarolta

Tengely 1.

2023, grafit, vászon

50×50 cm

Decemberi Piéta 1.

Nyilas Márta

Decemberi Piéta 1.

2020, olaj, vászon

40×30 cm

Orosz Klára, Molekula széria 001, 2023, színezett, festett beton, 20x20x20cm, posztamens_ 40x40x95cm

Orosz Klára

Molekula széria 001

2023, színezett, festett beton

20x20x20 cm

Posztamens: 40x40x95 cm

3 db beton plasztika + posztamens

Palatinus Dóra, Star, 2022, fém 80x70x25 cm

Palatinus Dóra

Star

2022, fém

80x70x25 cm

Somody Péter Moroco, 2021, akril vászon, 70x50cm

Somody Péter

Moroco

2021; akril, vászon

70×50 cm

Szabó Klarissza Médea, Brand Szalag, 2018, üveg, fa, tükör, damil 143,5x32,5x32,5cm

Szabó Klarissza Médea

Brand Szalag

2018; üveg, fa, tükör, damil

143,5×32,5×32,5 cm

Szentgróti Dávid, Yellow grid, 2023, akril, vászon 120x80 cm

Szentgróti Dávid 

Yellow grid

2023, akril, vászon

120×80 cm

Varga Rita, Szünet, 2023, C-print, olaj, dibond 80x87 cm

Varga Rita

Szünet

2023, C-print, olaj, dibond

80×60 cm

Varga Rita, Szent Nárcisz, 2023, selyemszalag hímzés 80x87 cm

Varga Rita

Szent Nárcisz

2023, selyemszalag hímzés

80×87 cm

Vercz Szilvia Sűrített égbolt. Jó idő- roszz idő ZIP. Minden egy. 2022. akril, hajtogatott papír_63x63x6cm (1)

Vercz Szilvia

Sűrített égbolt. Jó idő– rossz idő ZIP. Minden egy.

2022, hajtogatott papír

63x63x6 cm

képek a

Kiállításról

Ancora Art Galéria (1)
Nem alszom, de álmos vagyok (5)
Nem alszom, de álmos vagyok (6)
Nem alszom, de álmos vagyok (1)
Nem alszom, de álmos vagyok (3)
Nem alszom, de álmos vagyok (4)
Orosz Klára, Molekula széria 001, 2023, színezett, festett beton, 20x20x20cm, posztamens_ 40x40x95cm
Nem alszom, de álmos vagyok (13)
Vercz Szilvia Sűrített égbolt. Jó idő- roszz idő ZIP. Minden egy. 2022. akril, hajtogatott papír_63x63x6cm (1)

ancora art galéria

Még több alkotás a galériában!