Nemes Zsuzsa

Nemes Zsuzsa vagyok, 2010-ben végeztem Valkó László tanítványaként a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán festő szakon. 2012 és 2015 között ugyanide jártam doktori iskolába. Jelenleg Pécsett élek és alkotok.

Festményeimen, rajzaimon leggyakrabban megjelenő motívumok házak, kertek, kerítések és családok megidézett fényképei, s legtöbbször saját személyes terek és történetek helyszíneihez is kötődnek.

Ezek a motívumok egyszerre érdekelnek mint archetipikus, időn kívüli képek és mint a jelenben a múltat is megidéző, emlékeket, történeteket hordozó, valamint időhöz és konkrét eseményekhez is kötődő jelenségek.

A családi fényképek és az utcák, házak jellegzetes képei mesélnek hasonlóságainkról, különbségeinkről, személyes történeteinkről, elválaszthatatlanul kapcsolódva a korszakkal, melyben születtek, fizikai valóságukban mutatják fel az idők rétegeinek érintkezését a jelenben.

Számomra e tartalmakhoz a kapcsolódás módja a festészet eszközével való képi mesélés, ahol egy atmoszférikus, asszociatív térben a családi történetek elemei vagy a történetek hordozói, a házak, kertek is megjelennek. A kapcsolódás alapja a közös emlékezet, és a vágy egymás történeteinek megismerésére.

Nemes Zsuzsa

Gyerekkorom egyik kedvelt történelemkönyvében szívesen nézegettem egy ábrát, amely a föld rétegeibe került tárgyakat és maradványokat ábrázolta keresztmetszetben. A kép mutatta az idő múlását, az egyre mélyebbre alásüllyedt agyagedényekkel, kőszerszámokkal és csontokkal. Az egyik, a földfelszínhez közelebb eső földsávban egy gazdagon berendezett sírkamra volt látható. Ennek a képnek az emléke alapján festettem később a História című képet, a könyvbéli ábrához hasonlóan látni engedve a múlt földbe süllyedt tárgyi emlékeit. A föld felszíne felé házakat, sírok felett őrködő angyalszobrot és egy kis nőalakot festettem, szimbolikusan összekötve múltat és jelent.

NEM alszom, de álmos vagyok…

“Az én munkáim erősen kötődnek egy kisvároshoz, Hajdúszoboszlóhoz, ahol felnőttem. Ha csak tehetem, hazajárok oda a szüleimhez. Ilyenkor a kedvenc elfoglaltságomnak, a sétának is szentelek időt, közben képeket gyűjtök, ezek alapján kezdek el festeni. Sokszor ott, anyuék szoboszlói garázsában dolgozom, mialatt a szüleim vigyáznak a kislányomra. És gyakran hozom Pécsre a sok batyuval együtt a motívumokat, különböző előjelű benyomásokat. Úgy érzem, hogy mindkét város nagyon fontos a számomra, Szoboszló a gyökerek, a család, Pécs a szabadabb szellemi légkör, a kulturális sokszínűség, és a barátságok miatt.

A most bemutatásra kerülő képeim azoknak a privát kerteknek, házaknak, kerítéseknek a tereit jelenítik meg, amelyek környékén gyerek- és ifjúkoromban is gyakran mászkáltam. Egyazon térnek a látványa sokféle jelentésréteget hordoz, mely az idők során mindig változhat a történésektől, a személyes perspektívától és figyelemtől függően. A figyelmem sok év óta ki van hegyezve a magánkertek mikrovilágaira, melyek mindig más és más aspektusaikban mutatkoznak meg. Egyszerre jelenhetnek meg ismerősökhöz, vagy ismeretlenekhez kötődő helyszínekként, ősi, időtlen képekként, előbukkan bennük az idők rétegzettsége, ugyanakkor a jelenünk attribútumaval együtt válnak vibrálóan érdekes terekké a számomra. A kerítésekre, kapukra, homlokzatokra úgy is tekintek, mint a tereket, (történelmi) korszakokat szimbolikusan is elhatároló és összekötő téri szerkezetekre, ahol az életmódhoz, ízléshez kötődő elemek, a reprezentációra és az intimitásra való igény is megnyilvánul.

Korunk különböző problémái, nyugtalanító jelenségei is formát öltenek ezekben a mikroterekben. Festményeimen megjelennek a magánkertekben felállított, tehát a privát szféra légkörébe betörő politikai, vagy vásárlásra, fogyasztásra serkentő óriásplakátok képei. Ugyanígy a klímaváltozás okozta jelenségek (mint az előző nyár kiégett füves tájrészletei), vagy a lebetonozott, szürke „kertek”, amelyek visszaverik a hőséget nyáron és lefojtják a talajt, vagy beton-műfű- fehér díszkavicsos „kertek” a klímaváltozástól forró nyárban „ragyogva”.

A kertek megfigyelése olykor határos a leskelődéssel, de a játékos, szélforgós és napelemmel világító figurás kerteket nézegethetem a kislányommal, akivel a közös séták egyébként is újabb perspektívákat hoztak. Ezek a kis, gyermeklelkű kompozíciók, a szél- és napenergiával működő forgókkal és figurákkal számomra szimbolikusak amellett, hogy a szociografikus érdeklődés is mozgat, amikor ezeket megfigyelem, megfestem. A rögvalóság szülheti a legszebb szimbolikus tartalmakat is: idős, beteg emberek mozgását segítő alkalmatosságok, kerítésen lógó ételhordó, körbe-körbeforgó, a szélnek kitett játékos (persze giccses, de nekem elsősorban játékos) szélkerekek együttese, a mulandóságot, az élet-halál körforgását juttatják eszembe.”

Nemes Zsuzsa

Nem alszom, de álmos vagyok kiállításon szereplő alkotásai

Nemes Zsuzsa A teraszon bolondos, furcsa népség napfürdőzik

NEMES Zsuzsa
A teraszon bolondos, furcsa népség napfürdőzik

2022, olaj, vászon

40x50 cm

Nemes Zsuzsa A vágott fülű kutya kertje

NEMES Zsuzsa
A vágott fülű kutya kertje

2022, olaj, vászon

50x60 cm

Nemes Zsuzsa Egy pár méterrel arrébb találtam kétezer forintot

NEMES Zsuzsa
Egy pár méterrel arréb találtam kétezer Forintot

2022, olaj, vászon

85x117 cm

Nemes Zsuzsa Gyöngydíszek a tyúkoknak

NEMES Zsuzsa
Gyöngydíszek a tyúkoknak

2023, olaj, vászon

14x23 cm

Nemes Zsuzsa Hőség, avagy a szomszéd betonkertje mindig szürkébb

NEMES Zsuzsa
Hőség, avagy a szomszéd betonkertje mindig szürkébb

2022, olaj, vászon

50x60 cm

Nemes Zsuzsa Kiskert ősszel

NEMES Zsuzsa
Kiskert ősszel I.

2022, olaj, vászon

40x50 cm

Nemes Zsuzsa Kiskert ősszel II

NEMES Zsuzsa
Kiskert ősszel II.

2022, olaj, vászon

30x40 cm

Nemes Zsuzsa Nap-szél manókert

NEMES Zsuzsa
Nap-szél manókert

2022-2023, olaj, vászon

20x30

Nemes Zsuzsa Rend a lelke 1

NEMES Zsuzsa
Rend a lelke I.

2022, olaj, vászon

40x40 cm

Nemes Zsuzsa Rend a lelke II

NEMES Zsuzsa
Rend a lelke II.

2022, olaj, vászon

40x50 cm

Nemes Zsuzsa Rend a lelke III., - freskólovagok sepregető nénivel

NEMES Zsuzsa
Rend a lelke III., - freskólovagok sepregető nénivel

2022-2023, olaj, vászon

20x20 cm

Nemes Zsuzsa Vihar előtt, olaj, vászon

NEMES Zsuzsa
Vihar előtt

2022, olaj, vászon

85x117 cm

Nemes Zsuzsa Díszgyöngyök I

NEMES Zsuzsa
Díszgyöngyök I.

2023, olaj, vászon

20x20 cm

Nemes Zsuzsa Kockaház kihagyhatatlan ajánlatokkal

NEMES Zsuzsa
Kockaház kihagyhatatlan ajánlatokkal

2023, olaj, vászon

20x20 cm

Nemes Zsuzsa Szívkerítés farakással

NEMES Zsuzsa
Szívkerítés farkassal

2023, olaj, vászon

20x20 cm

Nemes Zsuzsa Kerítésgeometria ételhordóval II

NEMES Zsuzsa
Kerítésgeometria ételhordóval II.

2022-2023, olaj, vászon

40x50 cm

Nemes Zsuzsa

Alkotásai

Nemes Zsuzsa Timi unikornissal, olaj, vászon, 100x90 cm, 2016

Timi unikornissal

2016, olaj, vászon

80×90 cm

Nemes Zsuzsa Historia, olaj, vászon, 80x90 cm, 2014

História

2014, olaj, vászon

80×90 cm 

Nemes Zsuzsa Erdélyi emlék, tojástempera, rétegelt lemez, 40x30 cm, 2022

Erdélyi emlék

2022, rétegelt lemez, tojástempera

40×30 cm

Nemes Zsuzsa

Önéletrajza

TANULMÁNYOK:

2003 – 2005 Eszterházy Károly Főiskola, Rajz-vizuális kommunikáció szak, Mestereim:

  1. Balogh Erzsébet, Földi Péter.

2005 – 2010 Pécsi Tudományegyetem, Művészeti Kar, Festő szak. Mesterem: Valkó László.

2012 – 2015 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar, DLA képzés.

Témavezetőm: Valkó László. Elméleti társ-témavezetőm: Aknai Tamás.

DÍJ, ÖSZTÖNDÍJ:

2009  Erasmus ösztöndíj, Aix-en-Provence, École supérieure d’art d’Aix-en-Provence

2012 – 2015  Állami doktori ösztöndíj, PTE Művészeti Kar Doktori Iskola 

2022  NKA alkotói támogatás

CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSOK:

2008  Telekom Galéria, Budapest, „Mobil kurzus”

2009  École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence, Erasmus ösztöndíjasok kiállítása

2009  Cité du Livre, Aix-en-Provence, Katsumi Komagata, „Papier Atelier”

2012  m21 Galéria, Pécs, „Műhely”

2020  m21 Galéria, Pécs, „Állapotfelmérés”

CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSOK:

2021  Szombathelyi Képtár, Szombathely, „Kép-Tár” 2013 Nádor Galéria Art Med Kulturális Központ, Pécs, a Doktori Iskola év végi kiállítása

2014  M21 Galéria, Pécs, „Intertwined/Összefonódás”

2015  MűvészetMalom, Szentendre, „Az intimitástól a közszféráig”

2015  M21 Galéria, Pécs, „DiLemmA”

2017  M21 Galéria, Pécs, „Old School”

2017  Római Magyar Akadémia Galériája, Róma, „Al passo con i tempi/ Lépéstartás”

2019  Ráday-kastély, Pécel, a PTE MK Doktori Iskola kiállítása és koncertje

r-Ház”

2021  FUGA, Budapest, „Egzisztencia- Magunkon kívül- 25 éves a pécsi Művészeti Kar”

2022  Ancora Art Galéria, Pécs, „Intim torna”

ÖNÁLLÓ KIÁLLÍTÁSOK:

2012  Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár, Hajdúszoboszló

2014  Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központ, Kecskemét, „A hónap alkotója”

2015  Gebauer Galéria, Civil Közösségek Háza, Pécs, „Történetek”