az ancora art galériában

Sóban oldott tenger

Szeberényi Anna kiállítása

 

NEWTAXONOMY

Sóban oldott tenger

Szeberényi Anna kiállítása

2023. 09.14. – 10.26.

Szeberényi Anna figyelme elsősorban a koloritra, a festészeti nyelv talán elsődleges kifejezőeszközének megfigyelésére irányul; másrészről a különböző festékfelhordási módok által létrejövő differenciált felületek összehangolására fókuszál. Így a spontán megfolyt felület és a kimért, kontrollált képelem találkozása, vagy éppen a transzparens, érzékeny színmező és a durva, fakturált gesztus érintkeztetése, és annak egységbe szervezése mentén alakulnak képei. Szeberényi Anna művészetében a legelvontabb jelentésrétegektől a par exellence anyaghasználatig, minden szinten megmutatkozik az ellentmondások, paradoxonok, szélsőségek feloldásának szándéka. 

A képek nagyrészt vízzel oldható olajfestékkel készülnek, amely lehetőséget ad az úsztatott és a klasszikus módon létrehozható olajfelületekre egyaránt; és  szintén anyagában hordozza a víz és olaj kibékíthetetlenségét is. A szín végletesen szervül magával a festékanyaggal és annak fizikai tulajdonságaival, melyekkel dúsulva újabb és újabb megnyilvánulásokat, rétegeket enged láttatni magából. A színek arányait kutatva, egyre nagyobb jelentőséget kapnak a legújabb munkákon a különböző léptékek.  

Szeberényi Anna első önálló kiállításán 2022-2023-as olajképeinek keresztmetszetét tárja az érdeklődők elé. Festményei primer festészeti problémafelvetések, valamint az alkotói folyamat és a kép vizuális élményének a külvilággal való viszonyát vizsgáló érdeklődés felületei.

kiállító művészeink

Alkotásai

ancora art galéria

Még több alkotás a galériában!